Saturday, July 7, 2012

LandR, emotionaljellyfish, stellar


LandR 24" x 18" oil on linenemotionaljellyfish 48" x 48" oil on canvas


stellar 21.5" x 20" oil on linen

No comments: